TW
0

Segons el Butlletí Oficial de l'Estat, el servei de comunicacions de la institució del Defensor del Poble costa més de 650.000 euros anuals. Així es desprèn de l'anunci per a la contractació del servei, que supera els 1,35 milions d'euros per un període de dos anys. No deu funcionar gaire bé, perquè la notícia de la supressió dels defensors autonòmics recentment anunciada no ha fet mal a ningú. Sembla que l'existència o no d'aquesta institució no ens afecta de forma directe, que es tracta més d'un tema polític o institucional perquè quotidianament rallant, no ens sentim entusiasmadament emparats. Observant la web oficial, fan feina. L'apartat d'actualitat refereix a un escrit al col·lega europeu pel conflicte del sector naval espanyol, la recent visita de Soledad Becerril a Múrcia i Lorca per reunir-se amb els afectats del terratrèmol o la petició a les entitats locals perquè articulin les eines necessàries per oferir major transparència, agilitat en les tramitacions i la participació ciutadana.

Així ho tenim: més comesa i menys pressupost, ha disminuït un 9,24% en el cicle 2009-2012 i enguany compten amb un total de 14.021.300 €. La darrera memòria, marcada per la recessió econòmica, explica que van tramitar 280.592 expedients, 33.478 queixes, 371 investigacions d'ofici i 246.743 interposicions d'inconstitucionalitat. Xoca la darrera xifra, en que la majoria són referents a l'aprovació del Decret per a garantir l'estabilitat pressupostària, on milers de funcionaris i treballadors públics es van dirigir a la institució per mostrar el seu desacord amb la supressió de la paga extraordinària.
En els darrers dies s'ha escampat un twitter que deia "El Cabreo Interior Bruto (CIB) de los españoles va en aumento. Fuente: poner la oreja en la calle". I em demano, vostès acudirien al defensor del poble?

Enmig del desgavell, dipositem la màxima confiança en la societat civil, la que és capaç d'impulsar nous pactes, la que vol implicar-se personalment, la que desitja oferir el seus coneixements i que té la capacitat d'augmentar-ne el compromís social. Sí, s'atraquen els nous defensors del poble.