Ben bo trobo que és el nou programa de salut infantil i juvenil per a l’atenció primària de pediatria del conjunt balear.

Es tracta del «Programa de salut infantoadolescent», de juny de 2018, editat per la Conselleria de Salut del Govern balear per tal d’actualitzar l’anterior, que és el «Programa de l’Infant Sa», de 2007.

Aquest nou programa avança en el camí de millorar la salut i prevenir la malaltia dels menors de 15 anys, i ho fa amb prou d’encert. Trobo que el més encertat és la voluntat d’adequar-se a la realitat, tant la realitat de la infància d’avui, com la realitat de la pediatria dels ambulatoris.

Són dues realitats que calia assumir amb un esperit pràctic alhora que professional. En aquest sentit, el Programa recolza la labor del metge de pediatria i de la infermera de pediatria, i els dona les bones eines que necessiten per actualitzar la feina de cada dia.

Aquestes bones eines també són necessàries per als pares, perquè pares i mares han de saber-ne més. Cal tenir present que vetllar per la salut infantil i juvenil és abans que res cosa dels pares, i que els professionals són aquí i allí per donar-los un cop de mà quan calgui, per controlar que tot rutlli, per oferir-los experiència o una altra mirada, per ajudar.

El document del Programa està disponible en Internet, en castellà i en català, i inclou una extensa bibliografia per ratificar, rectificar o ampliar el que calgui.

Té una primera part on s’expliquen les característiques i els objectius de l’equip de pediatria, i el contingut de cadascuna de les 12 revisions que es proposen, des dels primers dies fins als 14 anys.

La segona part conté una sèrie de 34 temes rellevants que afecten o poden afectar la vida infantil o juvenil, i que interessen a tothom. El contingut de cada tema es una matèria consensuada per tal d’assolir una veu comuna, un criteri únic, un sentit comú a l’hora de la prevenció, del diagnòstic, de la derivació a l’hospital, de l’orientació que aquests temes cal que tinguin.

Haig de dir, però, que el Programa em va cridar l’atenció, ara en negatiu, per causa dels revisors del text, i de les fotos.

El Programa anterior, el de 2007, va comptar amb la participació, com a revisores del text, de sis professionals de Menorca: tres pediatres i tres infermeres de pediatria, totes de sexe femení i totes de l’ambulatori de Dalt Sant Joan, a Maó.

En canvi, al Programa d’ara només hi consta la participació de dos professionals de Menorca, una pediatra (que ja havia participat en l’edició anterior) i una infermera de pediatria, totes dues, un altre cop, de Dalt Sant Joan.

La desena llarga de fotos que il·lustren un tema tant important com és la promoció de la lactància materna, són fotos de mala qualitat, són fotos domèstiques, massa petites, sense cap retoc per millorar-ne l’aspecte.

I les fotos que il·lustren el tema de la detecció precoç de les malalties endocrines i metabòliques són igualment d’aquesta qualitat ínfima, i són exactament les mateixes fotos que ja publicava l’edició anterior del Programa, onze anys abans.

La poca qualitat d’aquestes fotografies importants contrasta amb la bona qualitat de la foto de la consellera que presideix la molt elemental Presentació del Programa. La foto és més gran i està realçada, i resulta evident que ha estat retocada per aconseguir-ne un altre aspecte.

Aquests defectes de forma del Programa en són símptoma, prou que ho sabem. I no fan un altre cosa que ressaltar les virtuts del contingut, que està ben escrit per bons professionals. Serà útil per a tothom.

www.bello.cat / jordibell@gmail.com