TW

Parcialment superada la pandèmia ocasionada pel coronavirus de la Covid-19, és el moment de reprendre algunes activitats que havien quedat en espera durant un parell d’anys, entre d’altres, les tertúlies estiuenques organitzades per l’Ajuntament des Mercadal que sempre són una bona ocasió per al debat plural i el coneixement personal.

Entre els convidats d’enguany ens trobem amb l’anhelada presència del Dr. Frederic Oppenheimer Salinas, una eminència en el tractament de la insuficiència renal crònica (IRC), i més concretament pel que fa al trasplantament renal. Molts pacients menorquins de les seves consultes de l’Hospital Clínic de Barcelona tenen un deute d’agraïment impagable per la seva atenció constant de dècades, sempre des d’un humanisme excepcional. A la seva consulta i altres serveis hospitalaris s’ha fet patent més que mai allò de «no hi ha malalties, si no malalts»; els seus pacients no s’han sentit mai «un cas d’IRC». La seva és una preocupació integral pel pacient, que va des d’interessar-se per «com ha anat el vol?» o «com estan les coses per Menorca? a encaminar-lo en la resolució de problemes de salut corresponents a altres especialitats mèdiques o quirúrgiques.

L’Hospital Clínic Universitari de Barcelona ha estat i és capdavanter en el tema dels transplantaments renals. Va ser el primer a Espanya de portar-ne a terme, l’any 1965, és el centre que n’ha efectuat el major nombre, i sempre ha estat capdavanter en l’exploració de noves possibilitats: donació en viu, donant i receptor de grups sanguinis incompatibles, trasplantament creuat, i altres. Sense cap dubte és una gran feina d’equip, però amb la empremta prominent del que durant més de vint-i-cinc anys n’ha estat el Cap de Trasplantaments Renals, el Dr. Oppenheimer, que avui continua atenent nombrosos pacients menorquins en qualitat de Consultor Sènior del mateix hospital.

El seu humanisme i implicació personal el portà a convertir-se ell mateix en donant de ronyó en viu, l’any 2013, quan un fill seu es veié afectat d’una greu insuficiència renal que amenaçava de ser fulminant. Per sort, i per la generosa donació del seu progenitor, l’ha superada gràcies al trasplantament.

En aquest punt només resta donar les gràcies a l’Ajuntament des Mercadal i a l’associació Alcer Menorca per fer possible la seva presència a la tertúlia des Mercadal aquest divendres 5 d’agost, a les 20 hores. I pregar-vos, en nom de tots els vostres pacients menorquins, Dr. Frederic Oppenheimer, tot i la humilitat que us caracteritza, que ens accepteu de donar-vos públicament «sa benvinguda a sa nostra illa» com una mostra inequívoca del nostre agraïment i estima.