TW

Es veu que sobren cabres a Menorca, i ara també sobraran galls dindis, ja que no es podran, almanco legalment, sacrificar.

I es veu que les cabres se les pot matar d’un tret, però la defunció d’un gall dindi -de 400 exemplars- s’ha de fer segons les normatives de benestar i higiene. Les aus han de ser atordides prèviament i penjades sense fer-los mal als turmells... No van tenir tants miraments en autoritzar l’òbit de qualsevol manera dels remugants de Mongofra. No sembla aquesta forma violenta de morir acord a la normativa.

Noticias relacionadas

Quan era petit matàvem el gall dindi a la cuina de casa, el dúiem d’algun lloc on l’amo mos el tenia reservat de feia mesos, dins una caixa de cartó ficada al cotxo, que acabava plena d’excrements del pobre animal regirat. Li fermàvem les potes, jo li agafava les ales ben fort i mon pare li tallava el cap amb un guinavetot. Després s’àvia i mumare l’escaldaven per plomar-lo escampant una olor repulsiva per tota la casa. Però la mort de l’ocellot no mos resultava gaire traumàtica, ja que ensoldemà mos el menjàvem al forn amb patates sense cap remordiment.

Des de l’any passat els animals, especialment les mascotes, són considerats per llei éssers sentints, és a dir, capaços d’experimentar dolor, ansietat, sofriment físic. I més prim que filaran encara a partir de la Llei de Benestar Animal que se suposa que s’aprovarà prest. Potser la solució seria amollar els 400 galls dindis uns dies per Mongofra, a veure si així abans de Nadal ja els poden recollir per ficar al forn.

hvacui.blogspot.com