TW

La Fundació d’Ajuda a Nens i nenes i Adolescents en Risc, ANAR, ha presentat un estudi sobre l’evolució de la violència contra les dones en la infància i l’adolescència a Espanya, en base a testimonis dels propis alumnes en tots els centres escolars del país. La xifra de persones ateses per aquesta causa, sempre rallem de menors d’edat, ha augmentat un 39,7% durant el període de l’estudi, els anys 2018-2022. En resum, en la infància i l’adolescència, també.

Demà és el Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones, i ens presentaran noms i xifres, i tornarem a sentir l’impacte de les morts en les seves famílies. Una vegada més, direm que confiem en l’educació i la formació, i que l’escola és clau per dissenyar i implementar intervencions eficaces en l’avanç cap a una societat igualitària en drets i obligacions.

Noticias relacionadas

Tornant a l’estudi, a través del telèfon/xat ANAR, es van atendre 20.515 fillets i filletes i adolescents víctimes de violència contra les dones i van donar resposta a un total de 382.219 peticions de suport. L’agressor, denuncien, és el pare en el 88,9% dels casos, majoritàriament viuen en famílies monoparentals i són d’origen migrant en un 50,8%, i espanyol en un 49,2%. I una xifra més que deixa gelada: el 70,3% de les víctimes de violència de gènere adolescent no denuncia, ni té intenció de fer-ho.

Tot açò, senyors i senyores diputats i diputades avui de l’oposició, açò sí, pot rompre un país.