TW

La problemàtica de les edificacions il·legals en sòl rústic és de difícil solució. El PTI de fa 20 anys obria la porta a la legalització d’aquests nuclis, sempre que les edificacions no tinguessin més de 90 metres quadrats, fossin de com a molt una alçada i es fessin una sèrie de millores en serveis en aquests nuclis, a càrrec dels propietaris. Amb aquestes dues dècades poques legalitzacions hi ha hagut, el que demostra que no ha acabat de funcionar.

Ara, el Consell i l’Ajuntament de Ciutadella (en mans del PP), plantegen ampliar el límit dels 90 metres. Es veu que el 75 per cent d’aquestes edificacions, que si els càlculs són bons serien un milenar, no compleix aquests condicionants. Es xerra molt d’hortals, però si la majoria tenen aquesta superfície és evident que no són casetes per guardar les eines o per anar a fer una torrada amb els amics. Són xalets construïts en rústic.

Noticias relacionadas

Com qualsevol amnistia la seva legalització pot ser injusta per als qui han fet les coses bé. Un habitatge legal en sòl urbà, amb els seus impostos, és molt més car que un construït de forma irregular en sòl rústic. Un solar urbà costa 10 vegades més que un de rústic. Si a açò li afegim la taxa de la llicència d’obres, l’Impost de Construcció (ICIO) i l’IVA dels manobres, pot fer que un xalet de 100 metres quadrats en un solar urbà de 1.000 metres pugui costar uns 300.000 euros, i el mateix en rústic, en canvi, surti per 200.000.

Cal esperar que si es legalitzen les malifetes almanco passin per caixa. Que paguin és necessari per ser justos amb els qui ho han pagat abans i també per evitar que gràcies a les trampes puguin guanyar més doblers, aprofitant la revalorització d’aquests immobles un cop siguin legals i faci que aquells que es van fer un hortal il·legal en rústic per 200.000 euros acabin venent un xalet legal, aprofitant la pujada de preus de l’habitatge, per 400.000 euros.

El problema arriba quan s’ha de pagar un bon pessic i ja no és tan rendible. D’aquí que encara no s’hagi resolt. Igual augmentant el límit farà que els propietaris ho vegin més factible. Si és així benvingut sigui el canvi, ja que està clar que a hores d’ara no es tirarà baix tot el que s’ha fet al marge de la llei.