TW

Benvolgut President, avui voldria compartir amb vostè una notícia procedent de Dubai. Sí una resolució que s’ha pres aquests dies, millor dit són dos, i que ens confirma la impressió que és veritat que estem despertant, la humanitat està despertant i reaccionant davant la crisi climàtica i ambiental que greument estem patint totes plegades.

Primera resolució en la bona direcció: no sé si sabia que malgrat que l’escalfament global sabem que està causat per l’ús dels combustibles fòssils que generen CO2, gas principal amb efecte hivernacle, doncs malgrat que se sap científicament i des de fa anys que se sap, entre tots els països del món aportem subvencions per un valor de 7 bilions de dòlars, sí, sí, un 7 seguit per 12 zeros, una barbaritat de doblers que surten dels impostos que paguem entre tots els ciutadans del món per subvencionar uns combustibles fòssils que ens estan conduint a un desastre final. Doncs bé la primera resolució positiva, 12 països, només 12 de 194 que hi ha en el planeta, però 12 països entre els què hi ha Espanya han decidit deixar de subvencionar finalment i sortosament aquests combustibles. Al·leluia!

Noticias relacionadas

I l’altre bona notícia, més de 120 països han pres la sensata resolució de promoure i implantar l’agricultura regenerativa. Se calcula que més del 20% dels gasos d’efecte hivernacle, no són produïts per la crema de petroli, sinó per la pràctica de l’agricultura industrial, que amb l’ús de pesticides i voltejant el sòl amb tractors aniquila la immensa quantitat de vida microscòpica que hi ha en el sòl. Ara aquest desastre s’aturarà. Al·leluia!

Com sabrà, a Menorca som pioners en aquesta agricultura que ens ajudarà a captar aquest excés de CO2 atmosfèric ajudant a refredar el planeta. Som-hi Sr. President.