TW

Actualment, la lectura d’«Es Diari» ve plena d’açò que se’n diu acrònims que, si el lector no està avesat complica molt la comprensió dels articles i notes de la redacció, atès que moltes vegades el lector no sap de que va la cosa.

Per si qualcú no ho coneix, un acrònim ve a ser una paraula formada per les primeres lletres de diferents paraules i, fins i tot, les primeres síl·labes.

Per exemple, la marca SEAT vol dir «Sociedad Española de Auto Turismos» encara que en pla de broma hi havia qui deia «Siempre Estarás Arreglando Tonterias» o els cigarrets «Celtas» que es transformava en «Comunistas Españoles Levantaos Tendréis Ayuda Soviética». Bromes apart, jo mateix he repassat els acrònims que surten damunt es Diari amb una certa relació amb Menorca i a aquest «Esquitx» faré una breu transcripció dels que he trobat.

Per començar, «STEI» vol dir «Sindicat de treballadors i treballadores Intersindical». En aquest cas resulta ser un acrònim bord, ja que si són «Treballadors» i «Treballadores», manca una «T».

«TMSA» correspon a «Transportes Menorca Sociedad Anónima» que era aquella companyia dels cotxes correus d’en Rafel Roselló.

Xarrant de transports, «TIB» vol dir, com és natural, «Transports de les Illes Balears», però sembla que les illes Balears es limiten a Mallorca; Menorca i Eivissa no surten a la web.

Quan hi ha qualque salvament a la mar, surt l’acrònim «GEAS», que vol dir «Grupo Especial de Actividades Subacuáticas». Quan el salvament és a la superfície marítima sembla que també actua el citat «Grupo».

«FFTM» és «Fundación Fomento del Turismo de Menorca», Aquí la doble «F» es correcte.

«PTI» vol dir «Pla Territorial Insular» i surt moltes vegades as Diari, unes a favor i altres en contra.

Xarrant de transport aeri, «OSP» vol dir «Obligaciones (?) de Servicio Público» per allò de volar a Madrid i altres llocs peninsulars (Barcelona, no) i pel que fa al transport aeri de malalts» «SAMU» correspon a «Servicios de Asistencia Médica de Urgencias».

Per cert, la gestió aèria correspon a «AENA» que vol dir «Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea», «El transport aeri ens ofega», no sé si té acrònim, però era molt citat fins fa poc temps.

«GOB» vol dir «Grup Ornitològic Balear», vigilant del manteniment del medi ambient menorquí.
Per acabar, acaba de sortir un petit conflicte de la «APB» que vol dir «Autoridad Portuaria Balear».

I fins aquí; seria bo que, de tant en tant, «Es Diari» publiqués un diccionari actualitzat d’acrònims per tal de refrescar la memòria dels lectors.