TW

Significa que:

- Déu ha estimat tant el món, que ens ha donat el seu Fill Únic, a fi que tot el món cregui en ell obtenint vida, la Vida Eterna.

- L’Esperit del Senyor reposa sobre Jesucrist, Esperit de saviesa i enteniment, Esperit de Consell i Fortalesa, Esperit de Coneixement i temor del Senyor.

- La gent que caminava a les fosques ha vist una gran llum; els qui habitaven en una terra d’obscuritat profunda, la llum resplendeix sobre ells.

-Ens ha nascut un infant; ell és Conseller Admirable, Déu fort, Pare Etern, Príncep de la pau.

- Ha arribat entre nosaltres qui és la llum vertadera, la que il·lumina a tothom.

Així, el vertader significat de Nadal és:

- El Verb s’ha fet carn i habita entre nosaltres.

Noticias relacionadas

- Déu és glorificat i nosaltres som anunciadors i portadors de pau.

- Revelant-se Déu en Jesús, a tots ens aporta salvació i llum.

- Déu, per amor, s’ha fet un més entre nosaltres. L’amor de Déu ens sorprèn totalment.

- Sentim una gran alegria: Ens ha nascut el Salvador, que és Crist el Senyor.

- Déu vol que tot el qui creu en Jesús, tengui vida, vida eterna, ressusciti.

Agraïts pel do de Nadal, manifest:

- Pot ser Nadal té misteri/ i és més que una festa/entre amics i familiars./ Pot ser Nadal no és tan sols/ uns dies d’hivern/ vorejant una foganya./ Pot ser Nadal és silenci/ entorn d’un bressol/ desolat i transcendent./ Pot ser Nadal és el clam/ despert i inquietant/ front portals indiferents./ Pot ser Nadal és el tast/ d’un Déu que ens guareix/ fent un somrís benvolent./ Pot ser Nadal és la Nova/ que abraça amb amor/ qui acompanya l’indigent.

- No vull esperar ni viure Nadal/ sols entremig de llums/ que foguegen pel carrer./ Ni el vull esperar ni viure/ a l’atzar d’un ritme dispers/ que no ens ajuda a eixamplar el cor./ El vull esperar i viure/ contemplant silenciós/ l’infant que neix/ el somriure que li aflueix/ la pau que ens mereix/ la il·lusió que ens reneix/ i Déu que ens beneeix./ El vull esperar i viure/ contemplant ben despert/ els pares que l’agombolen/ els estels que l’acompanyen/ els indigents que el visiten/ els savis que l’adoren/ i els animals que l’assoleixen./Sí! Vull esperar i viure NADAL/ silent com la nit/ però despert i deixondit.

Jesús va viure el seu Nadal entremig d’un esclat de quietud i de misteri. El va viure lluny de l’enrenou que emplena i afalaga carrers i façanes tancant portes i finestres a qui, humilment, porta el missatge que dóna sentit a tot. Nadal és clam de solidaritat. Nadal és retorn festiu d’esperança. Nadal és bes, llaç de fraternitat. Nadal és anunci de benaurança. Nadal és amistat. Abraç d’un Déu que fangueja amorós carn de la nostra en cos verge i ple de l’Esperit seu. Bon Nadal a tothom!