TW

Quasi cada dia pas per la carretera que va a Sant Lluís des d’Alcalfar i s’Algar, com vostès saben és una carretera que no té voral, on acaba l’asfalt per on van els cotxes comença la vegetació. No estic segur de la freqüència, però hi ha una brigada que retalla les mates, arbres i herbes perquè no envaeixin l’asfalt. Un cop han netejat les voreres sempre apareix el que la vegetació tapava, les llaunes de begudes, papers, bosses i bòtils de plàstic i totes les marranades que es puguin imaginar. Després, no sé si una altra brigada o si és la mateixa, recull el que la gent ha anat tirant de forma tan incivilitzada.

Fa goig veure la carretera neta, però no dura gaire, pràcticament al dia següent apareixen les primeres marranades a la vora de la carretera i que normalment són llaunes de begudes de color vermell. Sembla que hi ha algú, probablement resident o treballador de s’Algar que quan marxa amb el cotxe cap a Sant Lluís acaba la seva beguda al voltant del creuament de la carretera de s’Algar amb la d’Alcalfar i llança sistemàticament la llauna a la síquia de la carretera que queda al costat del cotxe, cosa que fa pensar que, com a mínim, van dues persones en el cotxe i és el copilot o el que seu darrere el que llança la llauna buida. Em sembla escandalós i no puc entendre que hi hagi gent que trobi el més natural tirar els fems a les vores de les carreteres i sigui incapaç de comportar-se cívicament.

Un altre lloc on també es mostra la mala educació de les persones és als sanitaris dels bars on la brutícia moltes vegades no és deguda a la desatenció del personal de neteja. Em desagrada anar al vàter i trobar-lo brut, amb pixades per terra, per la tapa del vàter, merda aferrada al recipient... No passa a tots els bars ni tots els dies, però segur que s’ho han trobat a moltes ocasions, principalment als WC d’homes. Costa tant aixecar les tapes del vàter a l’hora d’orinar? I si no es té bona punteria, no es podria orinar assegut i en qualsevol cas sempre tirar aigua en acabar? Tan difícil és tenir en compte que darrere tu en vindran d’altres de persones que mereixen un sanitari decent sense el fètid i penetrant olor d’orina? Ja sé que no tot es culpa de la mala educació dels ciutadans i que a vegades el problema es deu al fet que no es netegen prou aquests serveis o, fins i tot, hi ha algun bar que té els sanitaris fets una autèntica porqueria, sense paper higiènic, sense tapes al vàter i sense sabó ni tovallola el lavabo, i que ni surt aigua de l’aixeta. Aquesta última situació no s’hauria de donar si hi hagués els pertinents controls sanitaris als establiments, la inspecció sanitària no s’hauria de limitar a les cuines i als seus procediments, també hauria de controlar els sanitaris de l’establiment, o no?

Bé ja hem anat a pixar i ara ens asseiem a una taula que prèviament ha estat ja ocupada i, per tant, és plena de gots, plats i alguna cosa més. Ve algú de personal de l’establiment que molt educadament ens diu que primer retirarà les coses i netejarà la taula abans de prendre nota de la nostra comanda. El punt delicat és la neteja de la taula, la utilització de la famosa baieta, que alguns cambrers porten tota la jornada laboral a la cintura i que serveix per netejar totes les taules, una darrera l’altre. A la covid, es va introduir un polvoritzador desinfectant, primer es ruixava la taula amb el líquid i després es passava l’esmentada baieta. Si a alguna de les taules anteriors hi havia tossit i havia quedat sobre la taula restes de saliva, menjar o si sobre la taula es posen coses que havien caigut a terra o ... , amb la mateixa baieta que netejaran aquesta taula, després netejaran la que ens hem assegut. Malgrat el que acabo de dir, no tots els bars funcionen amb baieta, tenim bars amb els serveis sempre o quasi sempre estan en perfectes condicions i netegen les taules amb un paper de cuina, d’únic ús, prèviament banyat amb un líquid desinfectant per a deixar una taula en perfectes condicions higièniques. Pot ser els ciutadans encara no valorem ni som suficientment exigents amb la higiene de l’hoteleria.

LES ALTRES MARRANADES les acostumen a trobar a les escombraries, les defecacions dels animals de companyia al carrer, però em resulta especialment escandalós l’estat de qualsevol espai comunitari després d’un acte social o una festa, potser quan hi ha tanta gent manquen cubs grans on tirar plàstics, paper, orgànics o vidre, i el comportament cívic de la gent.

Un país, com Menorca, que tot ell és un BAR o una festa, i el que no ho és, com les carreteres, el camp, els pobles, les platges, hem d’evitar les marranades, és responsabilitat de tots, Menorca ha d’estar neta i curiosa, i les administracions han de controlar el seu correcte funcionament.