TW

La població d’insectes ha davallat en un 75% en moltes regions del planeta. Molts d’ells són pol·linitzadors i aliment pels ocells.

Hi ha qui parla de l’apocalipsi dels insectes, que està afectant a tots els altres ecosistemes i pot comportar seguretat alimentària pels humans.

Pot influir sens dubte tot el ventall de pesticides i herbicides que empren l’agricultura industrial, però cada vegada més s’està posant en evidència l’atracció mortífera de l’enllumenat públic pels insectes. No fa tants anys que els parabrises dels vehicles quedaven plens d’insectes esclafats conduint al vespre. Recorden?

Doncs sí, hi ha evidències científiques que igual que la llum dels fanals dels vehicles atrapen irresistiblement i mortalment els insectes, també atrapen agònicament els insectes els fanals de l’enllumenat públic. Sí, i sobretot els potents focus de llum blanca, com ara els dels camps d’entrenament i els de l’aparcament dels avions de l’aeroport.

Però ara ho sabem bé, i estan sortint estudis científics, i prendre consciència d’allò que fem és sempre una bona notícia.

I fa falta il·luminar tot el planeta amb tanta llum? A més de quedar-nos sense insectes també cada vegada més ens estem quedant sense estrelles.

Insisteixo, cal il·luminar amb tantes faroles tota la nit, carrers i carreteres i rotondes? Fa falta?
És per por a la foscor, plena d’incerteses amenaçadores o és més perquè ens agrada ostentar els edificis més emblemàtics i les enormes infraestructures totes ben il·luminades?

O simplement per què cal ajudar econòmicament amb els diners de totes a les companyies elèctriques?