TW

D’ençà que estic en política, primer com a regidor a l’Ajuntament de Ciutadella, com a responsable de les àrees d’Esports, Joventut, Cultura i Educació, i més recentment com a conseller de Medi Ambient al Consell insular de Menorca durant el mandat 2019-2023, he pogut comprovar que és possible transformar la realitat de les persones i la societat.

D’aquesta trajectòria he après moltes coses, entre d’altres, que allò que en el seu dia, durant la meva carrera professional, em va moure a humanitzar el món de l’esport m’ha duit a treballar per la humanització de la societat també des de l’àmbit polític. Per què?, idò, perquè només podem tenir una societat més humana si plantegem un sistema social, polític, econòmic i cultural que sigui capaç d’integrar a la majoria de les persones, independentment de quin sigui el seu sexe, gènere, opció sexual, religió, raça, nivell social o econòmic.

L’ambient hostil, els conflictes i les diferències socials que viu el nostre món es fa extensible a tots els àmbits. I, malauradament, també en política veim com la dreta i la ultradreta practiquen, de manera impune, una constant agressivitat verbal cap als grups democràtics. Una hostilitat, que com hem pogut constatar les últimes setmanes viscudes al Parlament de les Illes Balears, també es dona entre els propis membres d’un mateix partit. Ni entre ells es respecten.

La societat actual s’està desconnectant dels principis bàsics que envolten i donen sentit al benestar de les persones. És a dir, la nostra societat s’està deshumanitzant. Tenim el més recent exemple amb el Genocidi de Palestina, però també en altres conflictes armats o el fet que el Mediterrani s’hagi convertit en el cementiri dels qui lluiten per a aconseguir una vida millor.

Per a combatre la violència social, la injustícia econòmica i el desastre ecològic que vivim només hi ha un camí: L’amor. Un amor entès en el sentit més ampli i revolucionari, l’amor cap a la persona, l’amor al nostre territori, a la nostra cultura i a la nostra llengua.

Més per Menorca és l’única opció que aporta les eines necessàries per originar canvis cabdals per al benestar i la igualtat social de la nostra illa. Ho ha fet i ho continuarà fent amb polítiques socials no només a curt termini per resoldre els problemes reals de la societat menorquina, sinó també amb una visió de futur que garanteixi que aquest benestar perdurarà en el temps a favor de la qualitat de vida i els drets socials de les noves les generacions.

El primer pilar fonamental d'aquest camí és la transformació econòmica. L'economia ha de ser respectuosa amb la preservació de l’entorn i consolidar la transformació ecològica. Alhora, hem d’apostar per altres sectors com la indústria tecnològica i digital, la indústria agroalimentària, l’artesania i la cultura com a motors d’una economia que permeti redistribuir millor la riquesa i que, al mateix temps, garanteixi llocs de feina de qualitat. L’economia té el deure de posar les persones primer.

El segon pilar és assegurar una vida digna. Les institucions han de vetllar per uns serveis públics de qualitat. La societat menorquina té dret a tenir una sanitat pública i de qualitat. La prevenció ha de ser un dels principals objectius en els serveis sociosanitaris, especialment en malalties com la salut mental que afecten de manera especial a infants i joves.

També, i pensant expressament amb els joves com a segment de la població que més ho pateix, una vida de qualitat no arriba sense garantir l’accés a un habitatge digne. Des de Més per Menorca consideram que començar un projecte de vida a la nostra illa ha de ser una realitat ben justa per a tothom.

L’educació pública, de qualitat i en català, ha de ser el motor del creixement de les persones des d’una perspectiva integral. La formació acadèmica és la base del coneixement, però no hem d’oblidar el paper de l’educació no formal, aquella educació que es fa des de les entitats, escoles, associacions veïnals, en definitiva, una educació construïda per tota la comunitat.

Tampoc podem obviar qui som, vetllar per la llengua catalana i pel menorquinisme cultural que sempre hem defensat des de Més per Menorca i que, davant els atacs constants de la dreta i la ultradreta, avui són més necessaris que mai.

Finalment, el tercer pilar d’aquest camí passa per una altra manera de fer política. La nostra es fonamenta en els valors democràtics i molt especialment des del menorquinisme polític. Només amb més capacitat de decisió podrem canviar la realitat dels menorquins i les menorquines. Les qüestions importants per Menorca s’han de decidir des de Menorca. Perquè d’açò va el menorquinisme, de resoldre els problemes i les necessitats concretes de la gent de la nostra illa. Avui tenim una gran oportunitat per demostrar que una altra manera de fer política és possible. Cal construir un lideratge col·lectiu i defugir de l’individualisme. Menorca ha de caminar de la mà d’una societat més participativa, més cohesionada i més humana.

Hem d’esfondrar el mur que separa la gestió pública de la ciutadania. Des de Més per Menorca entenem i empatitzam amb el sentiment de desafecció política i per açò seguim treballant per posar a les persones en el centre de les nostres polítiques perquè tothom mereix una vida digna. És una qüestió d’igualtat i justícia social.