TW

El dimarts 12, un incendi forestal en es terme des Mercadal, concretament a Son Serra, cremava cinc hectàrees, els indicis apunten a que ha estat un foc intencionat. Independenment d’aquest fet penós, que esperem acabi amb la posada davant de la justícia dels autors o autor si finalment es confirma la mà humana com a causa de l’incendi, hi ha un fet clar, que les temperatures no deixen d’augmentar, segons l’Agència Estatal de Meteorologia, la temperatura mitjana a Menorca va ser de 12,5 ºC, una anomalía de 1,7ºC. Per tant els nostre paisatge, i les zones rurals, veuen augmentar el risc d’incendi.

El passat dimarts 5 de març, el consell de Ministres va aprovar el Projecte de Llei Bàsica de Bomberes i Bombers Forestals, donant compliment al compromís adquirit pel propi Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, i pels grups polítics, amb aquest col·lectiu i les organitzacions sindicals més representatives, entre elles CCOO, però la feina continua, CCOO ja està fent feina amb la resta de sindicats en propostes de millores que plantegen posar fi a la precarietat que encara arrossega bona part del sector, eliminar ambigüitat i dignificar la professió, sent els punts més importants:

-Que la Llei estableixi l’obligatorietat de contractar amb la categoria professional de Bomber Forestal els serveis de prevenció i extinció d’incendis forestals tal com ho reconeix el catàleg nacional d’ocupacions.

- Que aquests serveis de prevenció i extinció d’incendis forestals s’integrin plenament als sistemes de protecció civil.

-Limitar els temps màxims de treball sobre la base del que disposa l’article 23 del Reial decret 1561/1995, de 21 de setembre, sobre jornades especials de treball.

-El reconeixement íntegre de les seves competències professionals d’acord amb el RD 1031/2011 de 15 de juliol, pel qual es complementa el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.

-Eliminar el text de pretensió de crear un reglament específic en matèria de PRL.

-Garanties de continuïtat laboral pel personal que perdi les condicions mèdiques que exigeix la feina a primera línia de foc.

-El reconeixement retributiu de les condicions especials de perillositat, esforç físic, toxicitat, morbiditat i estrès que suposa treballar en l’extinció d’incendis forestals.

-Reconeixement de malalties professionals associades a l’activitat.

Ara bé, les comunitats autònomes han de fer els deures, açò vol dir en el nostre arxipèlag dimensionar el servei de l’Ibanat, amb els efectius necessaris, sense haver de subcontratar, com passa actualment, el material adient i durant el temps necessari, passant d’una temporada de contractació de sis mesos a una de nou. Pensem a més que la feina de prevenció s’ha de fer durant els mesos de menys calor, ja que els incendis forestals solen ser l’estiu, però la seva prevenció s’ha de fer l’hivern, tardor i primavera.

Menorca es mereix uns bons serveis d’extinció d’incendis forestals, li correspon    a la comunitat autònoma posar els recursos necessaris per aconseguir-ho.