TW

És terra de Jesús i terra de Maria. Em va impressionar un reportatge de la televisió on es deia: és possible que prest el cristianisme a Israel hagi desaparegut. Els conflictes bèl·lics, causa de més de 34.000 morts, no acaben mai i la pau gemega constantment dins el cor de famílies destrossades. És desolador veure nins, tots plens de pols que, plorant i cridant, escapen de les cases mig destruïdes pels bombardejos criminals.

Com si amenaces apocalíptiques descarreguessin el seu furor damunt la pobra Terra Santa. Ramon Llull, si tornés, tal volta repetiria una croada, com va promocionar temps abans, però, ara, no mitjançant bombes aterridores sinó mogut per un ideal més sublim, a base de diàleg i pregària... Hem perdut el Nord i és urgentíssim una reevangelització, començant amb el primer anunci que fonamentava el kerygma apostòlic: «Jesús és el Senyor», l’únic que pot salvar i posar pau. Ell és veritablement la pedra angular que desprecien els qui es presenten com a arquitectes de la història. Ha arribat l’hora de la reevangelització pura i simple, a l’estil de Sant Juníper, home d’una humilitat profunda i d’una determinació incansable.