TW

De vegades es diu en jubilar-se una persona: «s'ha retirat», qualificatiu gens encertat, considerant que quan es retira una cosa és perquè ja no serveix. I per suposat, jubilar-se no és o ha de ser retirar-se, sinó començar una nova etapa de sa vida. Una etapa en què se’ns ofereix l’oportunitat de fer encara moltes coses.

Jubilació ve del llatí «iubilare» que significa cridar d’alegria. És es moment en què comencem una nova etapa, per gaudir d'aquelles coses, aficions  «hobbies», que no podíem fer durant l’etapa laboral.

Descartar idò allò de retirat o retirada, idò només es retira allò que ja no serveix, i en jubilar-nos hem de continuar ben actius/ves, omplint el temps de què disposem, amb aquelles coses que més ens agradin. Per exemple l’oportunitat d’aprofitar els viatges culturals de l'Imserso, coneixent així altres persones i diferents llocs i altres cultures.

Els centres de jubilats són de gran importància per a la gent gran. Són aquestes entitats o associacions, -llocs de trobada-, que permeten a les persones majors, compartir en companyia el seu temps amb altres persones, que, potser d’altra manera, no tindrien oportunitat de fer-ho, a causa de circumstàncies de la vida que les ha fet dur a viure en solitud.

Aquests clubs funcionen com a agents actius dins la societat, creant consciència sobre les oportunitats i desafiaments de l’envelliment, per fomentar entre els associats una vellesa activa.

Els clubs de jubilats són punts de trobada per compartir amb els altres, les hores de lleure, ajudant a dur una bona vida física i mental. Sobretot per a les persones que viuen soles, aportant-los un benefici anímic i emocional.

La funció dels clubs està en incentivar i promoure l'envelliment actiu, oferint aquelles activitats adequades per a mantenir i/o millorar la salut en el possible. La veritat és que a mesura que sumem anys, restem qualitat de vida, per tant és important mantenir-nos actius/ves.

Aquests clubs ofereixen diversitat d'activitats per mantenir les persones ben ocupades i entretingudes, tant físicament com mentalment, amb tallers de ioga, informàtica, lectura, manualitats excursions etc.

Com podeu veure, hi ha un gran ventall de possibilitats, per no quedar-se a casa i avorrir-se i no deixar-se deprimir per la soledat, participant en aquelles activitats que més agradin a cada persona.

Cal agrair idò als clubs de jubilats el seu interès per oferir l’oportunitat de tenir una vellesa activa. D’aquí la importància d’aquestes associacions, per a les persones jubilades. I no oblidem… Només es retira allò que no serveix.