TW

La Unitat especialitzada de Trànsit de la Guàrdia Civil sempre fa respecte, organitzada en dispositius propis on s’espera una major circulació, fent controls d’alcoholèmia o de consum de drogues. Encara em fan molt més respecte quan traslladen les xifres d’aquests controls, i podem comprovar els nombrosos conductors i conductores que són temeraris, que posen en risc la pròpia vida o la dels altres.

Mereixen la més alta consideració quan operen en un accident, auxiliant i proporcionant assistència. Més enllà de la seguretat viària, també s’encarreguen de controlar el transport de mercaderies i passatgers.

A Menorca, amb el termòmetre a la mà, semblen bastants durant 9 mesos de l’any, però durant l’estiu pareixen insuficients. Es determina pels factors poblacionals i de delinqüència, així com per les creixents necessitats de seguretat a juliol i agost. Valoraríem positivament més cossos, per donar solució a les nombroses imprudències que es produeixen a les vies, com els avançaments perillosos o les escenes dels taxistes intrèpids superant la velocitat permesa.

Els radars de Maó. L’Ajuntament va posar en marxa una important campanya viària, instal·lant radars fixos entre la rotonda de La Salle i la rotonda de ses Quatre Boques, a la via de Ronda i a Sant Climent. Va rebre nombroses queixes ciutadanes per aquesta instal·lació, assumint la pedagogia que comportava. L’objectiu principal d’aquests radars era millorar la seguretat i reduir la velocitat en aquests trams. Durant els darrers 20 anys, s’havien produït diversos accidents, per tant, la seva posada en marxa cercava prevenir-los i protegir les persones.

A peu de carrer, tothom comentava que es produirien un nombre considerable de sancions, especialment en la zona de La Salle-Poliesportiu, on ningú respectava els 30 quilòmetres. En els primers mesos d’activitat, van acusar el govern municipal de mantenir en secret aquestes estadístiques, i després vam saber que encara no eren efectives, al·legant que l’afany no era recaptatori, sinó educatiu.

El Partit Popular també havia demanat detalls sobre les sancions imposades per cada radar i càmera, estimant la recaptació en 1,5 milions d’euros.

Finalment, advertint al ciutadà, es van activar el mes de febrer.

Competència sancionadora. En l’últim episodi d’aquesta sèrie, la DGT farà valer la seva competència sancionadora a causa de les zones interurbanes. Això implicarà que es quedarà amb els ingressos generats per les possibles multes. L’ajuntament, que ha invertit en aquesta qüestió i ha suportat la pressió, ara veurà com els doblers aniran a la caixa del Govern central. Cap a un destí políticament correcte: finançament de serveis públics i millores en la seguretat viària per contribuir a mantenir les carreteres més segures per a nosaltres.

És important diferenciar les incumbències i les competències en l’àmbit administratiu. Les primeres, fan referència a les necessitats de les persones properes, i les segones es relacionen amb l’àmbit del poder o l’autoritat.

Seria positiu veure més campanyes específiques a Menorca per conscienciar els conductors i vianants sobre els riscos i les bones pràctiques durant l’estiu.