TW
0

QUE EL pueblo chino acabe de celebrar por todo lo alto la entrada del nuevo año.

AQUEST DARRER paràgraf de l'article que el periodista Sebastià Verd va publicar ahir dilluns al "Diario de Mallorca": "Les illes no poden suportar massa més pes demogràfic sobre un territori que, per pròpia definició de la insularitat, és limitat i, per tant, fràgil. Per sortir-ne cal que s'introdueixi en els esquemes de govern de les Illes una política demogràfica que, sent absolutament escrupolosa amb la defensa dels drets humans, sàpiga fins a on es pot arribar per així ser més eficients a l'hora de definir un model econòmic i social que garanteixi la prosperitat i el benestar dels balears al segle XXI".

QUE DIUMENGE passat els aficionats menorquins al bàsquet comprovassin com la pedrera de jugadors del DKV Joventut segueix en plena producció, veient jugar a Ricky Rubio, Joan i Pere Tomàs, Pau Ribas i Henk Norel.