TW
0

EL CARNAVAL político de Ciutadella.

AQUEST PARÀGRAF de l'article "Malalts de reunions", de Francesc Puigpelat i publicat al diari "Avui": "Primera llei: la durada de la reunió és directament proporcional al nombre de participants al quadrat. Segona llei: tota decisió important es pren al final del segon terç de la reunió. Tercera llei: com menys important sigui l'assumpte a tractar, més temps durarà la reunió. La tercera llei és la fonamental i explica per què els polítics estan sempre reunits i no resolen mai res".

EL PREGUNTÓMETRO: ¿Para cuándo el síndic de greuges?

ESTA INFORMACIÓN del Ayuntamiento de Maó: Para conseguir la llave de entrada al cementerio de Sant Climent hay que contactar con la Policía Local (369800) o con Servicios Sociales (356700, si se trata de un día laboral).