Autor
Miquel Ferrà i Martorell
Miquel Ferrà i Martorell

Escritor