La mecànica del joc és molt senzilla

1

És un dels entreteniments de moda a la xarxa. El Paraulògic és un joc en xarxa, que es troba a la seva pàgina web, en el que s'han de formar cada dia paraules a partir de les lletres que proposen.

La plataforma RodaMots va posar en marxa el novembre aquest passatemps virtual i gratuït que està inspirat a l''Spelling Bee' del New York Times. En només unes setmanes ha enganxat més de 100.000 persones.

Segons expliquen a la pròpia pàgina web del Paraulògic, cada dia els creadors del passatemps -coordinat per Jordi Palou i programat per Pere Orga- proposen set lletres, cadascuna es troba dins d'un hexàgon de manera que el conjunt creï una imatge que recordeu al panell d'un rusc d'abelles. Els jugadors han d'intentar crear totes les paraules possibles amb aquestes set lletres, l'única lletra que ha d'aparèixer obligatòriament és la del centre que apareix en color vermell.

La segona norma és que totes les paraules han d'estar compostes com a mínim de tres lletres i han d'aparèixer al Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (DIEC). A la pàgina web també s'indica que quan apareix el missatge de paraula incorrecta «no vol dir que la paraula sigui incorrecta», sinó que «simplement, aquesta paraula no s'ajusta a les regles del joc». Tampoc no s'admeten verbs conjugats, paraules en plural ni noms propis.

El joc s'ha convertit en tot un fenomen. Les mateixes xifres ho confirmen: més de 100.000 persones hi juguen diàriament, segons confirmen des de la plataforma RodaMots. De fet, la febre pel joc va fer que el 23 de desembre passat, després d'un reportatge a TV3, la pàgina quedà col·lapsada.

Sobre la puntuació, segons el nombre que les lletres que tenen sumen més o menys punts. Les de tres sumen un punt; les de quatre, dos punts; les de cinc lletres o més donen tants punts com lletres tinguin.

Així mateix, sempre hi ha almenys una paraula que inclou tots els caràcters (un tuti) i que proporciona 10 punts extra. Com més paraules descobreixi l'usuari i més punts aconsegueixi, més gran serà el seu nivell, que es pot veure a la part inferior de la pantalla on van apareixent unes estrelles i també diferents animals. Les solucions es publiquen a la mateixa pàgina l'endemà.