Portada del llibre de la col·lecció 'Sitjot'

El Consell insular ha editat el llibre «Torre d’en Galmés. Com controlaven el territori a la Menorca prehistòrica?», de la col·lecció «Sitjot», en la primera versió de lectura fàcil com a un projecte transversal i inclusiu, que ha anat a càrrec d’Elisabet Serra, de l’Associació Lectura Fàcil, de Barcelona.

El nou llibre serà presentat aquest divendres i dissabte en el marc de les XVIII Jornades d’Història Local i Patrimoni Cultural de Menorca, amb la presència d’Elisabet Serra i els autors d’aquest, divendres a les 19 hores, per Antoni Ferrer i Gustau Juan a la Biblioteca Municipal de Ciutadella, i dissabte a les 18 hores per Carmen Lara i Joaquim Pons a la Sala d’Activitats Ciutadanes de l’Ajuntament d’Alaior.

La lectura fàcil són unes pautes sobre el contingut, el llenguatge i la forma que s’apliquen a tota classe de textos, però que siguin més fàcils de llegir i entendre per persones que tenen dificultats lectores. «Estem parlant d’un ampli ventall de la població, com persones amb discapacitat intel·lectual o sensorial, persones nouvingudes que aprenen l’idioma d’acollida, joves amb trastorns en l’aprenentatge (dislèxia, TDH, hiperactivitat), persones que han patit un ictus o malaltia mental, gent gran que comença a tenir deteriorament cognitiu o persones amb poc hàbit lector per haver tingut poca escolaritat. Des de l’associació calculem que hi ha un 30 per cent de la població que té dificultats per llegir i des dels àmbits de la cultura, de la literatura, la informació no se’ls té en compte», assenyala Elisabet Serra.

Pautes

Les pautes per fer la lectura fàcil contempla emprar paraules més comunes, explicar la terminologia, procurar que les frases siguin curtes, que no hi hagi subordinades, mantenir l’ordre convencional (subjecte, verbs i complements), evitar paraules i expressions que puguin tenir doble significat, també abstraccions i metàfores, entre altres. «A vegades es pensa que lectura fàcil és un resum, i a vegades és ampliar també, perquè no hem de donar per suposats determinats coneixements, per la qual cosa significa que hem de contextualitzar, hem de definir conceptes i paraules. Sí que normalment es redueixen els textos, però a vegades s’afegeix», subratlla.