Bloc de formigó adossat a la pedra suport de la taula de Trepucó.

TW
3

L’informe elaborat per Icomos inclou en la seva part final una sèrie de recomanacions addicionals que el seu compliment s’ha de comunicar l’1 de desembre de 2024 al Centre del Patrimoni Mundial i al mateix Consell Internacional de Monuments i Llocs Històrics. Una d’aquestes recomanacions és el canvi de la denominació del conjunt de la candidatura, perquè sigui inscrita en el Llistat del Patrimoni Mundial, com a «Jaciments Prehistòrics de la Menorca Talaiòtica», en tost de «Menorca Talaiòtica. Una odissea insular ciclòpia».

Dues de les recomanacions tenen a veure amb adoptar una solució definitiva a la presència de materials constructius del segle XX en monuments arqueològics que en el seu dia es van utilitzar per a la seva consolidació.

Noticias relacionadas

Una fa referència al bloc de formigó de grans dimensions que s’aixeca en un lateral de la pedra suports de la taula de Trepucó i que evidentment representa un gran impacte visual en aquest monument que té una antiguitat de més de 2.500 anys. El bloc de formigó es va col·locar arran de les excavacions efectuades a la dècada de 1930 per l’arqueòloga britànica Margaret Murray, la primera efectuada en aquest jaciment arqueològic, amb la finalitat de garantir l’estabilitat del monument. L’altre recomanació apunta a la biga d’acer inoxidable que sosté el pilar en la sala hipòstila del poblat de Torre d’en Galmés.

Altres recomanacions que tenen a veure amb l’impacte visual que afecta els monuments prehistòrics de la Menorca Talaiòtica són la retirada de les postes i les línies elèctriques en les àrees entre diferents llocs arqueològics, els quals donen «una influència negativa en les vistes del paisatge», assenyala l’informe.

Talaiots

El llistat de recomanacions d’Icomos també fa referència a l’inici d’investigacions científiques per a millorar el coneixement sobre la funció dels talaiots, la seva interrelació com a torres de vigilància dels diferents poblats, com a part d’una xarxa de contacte visual, així com a l’organització social i l’observació astronòmica.

Plan directors per la Naveta des Tudons, Trepucó, Talatí i Torralba d’en Salord

El Consell insular també haurà de completar els plans directors dels jaciments arqueològics de la Naveta des Tudons, Trepucó, Talatí de Dalt i Torralba d’en Salort, dels que haurà de presentar el corresponent informe el dia 1 de desembre de 2024. En aquest sentit, les recomanacions addicionals d’Icomos també contemplen l’elaboració dels plans directors per a la resta dels desset llocs arqueològics claus de la candidatura com a Patrimoni Mundial, a més de l’establiment d’objectius específics per a cada un d’ells que garanteixin la seva conservació. L’excepcionalitat del conjunt prehistòric de la Menorca Talaiòtica avala, segons Icomos, la creació d’una estratègia d’interpretació harmonitzada, incloent-hi cada jaciment arqueològic; desenvolupar una estratègia d’investigació que està vinculada al pla de conservació; dur a terme una estratègia de gestió de riscos i un pla d’adaptació i mitigació del canvi climàtic; desenvolupar una estratègia turística que complementi el Pla de Desenvolupament Turístic de Menorca de 2018; i actualitzar el pla de gestió integrant cada un dels instruments anteriorment citats.