0

Autofitxa
Som de Ciutadella i tenc 28 anys. Tenc la Diplomatura en Nutrició Humana i Dietètica per la Universitat de Barcelona i he cursat un post-grau en Tractament Dietètic per al sobre pes i l'obesitat. Actualment faig feina com a becari d'investigació en el Servei de Farmàcia de l'Hospital Mateu Orfila. En breu obriré consulta pròpia amb la dietista Cati Bosch. Les meves aficions són el pàdel, escoltar la ràdio, el cinema i estar amb els meus amics i amb la meva parella.

Com va ser que es va introduir en el món de la dietètica i la nutrició?
La meva inquietud en el camp de la nutrició humana ha anat creixent en els darrers anys perquè m'ha interessat tot allò relacionat amb la salut i les patologies relacionades amb l'alimentació. També m'agrada la gastronomia i des de sempre la ciència. Tot açò ha ajudat a encaminar la meva vida professional.

Quan va acabar d'estudiar? És fàcil obrir-se camí com a professional de la nutrició?
La carrera la vaig acabar el 2007, però al ser una carrera científica sempre has d'estar contínuament formant-te. Malauradament en aquest actual context és difícil trobar una feina estable.

Era la seva il·lusió treballar en el camp de la investigació?
Sempre he tingut predilecció per dos camps especialment, la nutrició esportiva i la nutrició clínica. En aquest últim cas, m'han donat la possibilitat de poder treballar en el camp de la investigació, del que me sent molt afortunat perquè avui dia és molt difícil poder treballar en investigació.

Quina és la seva feina exactament com a investigador i quina importància té a un hospital com el "Mateu Orfila"?
Estam treballant en projectes per donar a conèixer un problema molt freqüent en l'àmbit hospitalari com és la malnutrició. L'alta prevalença de malnutrició comporta conseqüències negatives per al pacient hospitalari. I l'objectiu és prevenir aquesta desnutrició o atenuar les conseqüències negatives dels que ho presentin.

Quines són les causes de la malnutrició que presenten els pacients?
Les causes són vàries, des d'una ingesta deficient, degut a la pròpia malaltia o a l'edat, entre d'altres. Evitar la malnutrició o aplicar una intervenció nutricional als que la pateixen és l'objectiu del projecte.

Rallant de projectes, en té algun en perspectiva?
Juntament amb Cati Bosch, una col·lega de professió, tenim previst el proper mes de gener obrir una consulta de dietètica i nutrició a Ciutadella, que s'anomenarà Nutrició-Ciutadella. I ara estam molt il·lusionats en aquest projecte i per encetar aquesta nova etapa.

Què voleu oferir amb aquest servei i aquesta nova consulta?
Creim que una bona alimentació és indispensable per tenir un bon estat de salut i una bona qualitat de vida. Actualment, quan es vol fer una dieta es tendeix a cercar mètodes senzills i amb ràpids resultats, i noltros creim que com qualsevol procés en aquesta vida l'adquisició d'uns bons hàbits alimentaris requereix d'esforç i constància. Per açò, és important personalitzar un pla alimentari i donar consell professional.