La lectura del testament es va fer a un Teatre Principal ple | Gemma Andreu

TW
2

Un desconsolat seguici de l'Orfeó Maonès plorava amb acompanyament musical la mort d'en Camestortes abans que Tòfol (Nito Mercadal) el notari, llegís al Teatre Principal les darreres voluntats del rei del Carnaval. Com sempre molts de maonesos no van voler perdre's la lectura del testament, la tradició del Darrer Dimarts a Maó. Fins alguns palcos del tercer pis es van omplir aquest dimarts.

Noticias relacionadas

El primer llegat del finat va ser per a tota Menorca: «No sabem com aturar sa bactèria que impera dins s'Illa d'un temps ençà, per açò és que vull deixar una tela mosquitera a s' ullastre i s' olivera per tal de erradicar sa Txylella punyetera».

Lea la noticia completa en la edición impresa del 01 de marzo en Kiosko y Más