La lectura del testament de Bernat Figuerola i la seva incineració són un espectacle dels carnavals d’Alaior | Josep Bagur Gomila

TW
1

Bernat Figuerola no va faltar a la seva cita anual amb els alaiorencs i en José i en Tofolet, dos glosadors, van llegir ahir el seu testament.

Va ser una lectura en clau local en la que alguns coneguts personatges del poble els hi va tocar algun regal. També n'hi va haver per la vila en general: «Es poble té avall sa moral i no està gaire content. Hi ha molt mal ambient. Sobretot per es carrer des Ramal. I d'una manera ben formal hauríeu de cercar més aparcament. Que s'encarregui s'Ajuntament que per açò té prou personal».

Noticias relacionadas

Figuerola va ser també generós amb els perruquers del poble: «Tenc un secador amb averies, pintes, 'tintes' i un perol, perruques des darrers dies i es postissos d'un mussol. A Aló hi ha tants de barbers i perruqueries que es qui va despentinat és perquè vol».

El tancament de les dues carnisseries del poble no va escapar del testament: «Tenc un canari i una mona i gallines sense estries, vaques, vadells i una mula bufona, conills i palomes espies. Ja que aquí no hi queden carnisseries, ho hauré de deixar tot a Mercadona».

La Banda de Música, les escoles sense calefacció i els caçadors van ser beneficiaris de la generositat d'aquest personatge popular que caracteritza el Carnaval d'Alaior. Bernat Figuerola va estar acompanyat per molts d'alaiorencs que no es van voler perdre les seves darreres voluntats i les van celebrar amb bon humor.