Mark Coll Moll, autor de l’estampa guanyadora | Bini TV

TW
0

«Bat la llum» és el nom de l’obra que s’alça com la guanyadora del VI Concurs de Poesia i d’Imatge per a l’estampa de les festes de Sant Joan 2023. Com és tradició, l’obra es mantindrà inèdita i no es desvetllarà el seu contingut fins que es repartesqui a la Missa de Caixers del 24 de juny.

Noticias relacionadas

Una volta obert el sobre tancat que acompanyava l’obra seleccionada com a guanyadora, el jurat va conèixer que l’autor de l’estampa és Mark Coll Moll. Tots els membres van coincidir en la «coherència» del poema i la imatge. El premi que Coll Moll se’n porta són, a més de la publicació de la seva obra com a estampa de les festes, 500 euros en metàl·lic.

Val a dir que «Bat la llum» va resultar guanyadora del concurs després de descartar-se una de les propostes per incompliment de les bases i de comparar-se amb les 18 propostes restants. El jurat estava format per Gràcia Mercadal i Josep Marquès (Ajuntament), Antoni Fullana (caixer capellà bienni 2022-23), Guillem Benejam (poeta) i Emília Suárez (filòloga).

Un altre Sant Joan

Es cavalls protagonistes

que malden poder rallar

i es cavallers tenen vistes

de tot es poble què fa,

tenen ses traces i pistes

de sa gent que ve i que va.

Diuen: «Sant Joan duu es turistes»,

però fa estona que n’hi ha!

Hem tret es fuet i es capell

i un i també s’altre esperó

perquè hem trobat s’il·lusió

que sigui un Sant Joan més bell.

Que mos esborroni a tots sa pell

sentir es fabiol i es tambor,

que enguany és negre es cartell

p’rò junts li darem color.

Es primer toc marca diana

de sa festa qui ja estella

en es poble de Ciutadella

que s’espera amb prou gana.

Però Ciutadella mana

i qui mana és Ciutadella.

No estireu mai de cap sella

i felicitau es Joans i Joanes.

Sobretot que sigui sana

sa festa i sense incidents,

que xali tota sa gent

des fabioler a sa capellana.

En cas d’enamorament

feis-ho de sa forma plana,

tirau-li qualque avellana

amb seny i amb coneixement.

Maria Marquès Castell