TW
0

De res en treim rendiment
com en d'altres regions passa:
ni mitat de biomassa,
ni mitat des nostro vent,
ni mitat d'embassament,
ni mitat d'insolacions,
(com que no hi ha prospeccions)
ni la mitat des petroli...
Però tenim doble expoli
que no en d'altres regions.