TW
0

De betzina 'nam segons,
jo no sé qui es preus compara,
però es veu de forma clara
que pagam molts de vellons;
i ningú té solucions
perquè no sigui tan cara,
avam si a Menorca encara
haurem de fer prospeccions...