TW
0

Sa temporada estival
diu que no dóna per més,
ara hem d'allargar es procés
ara hem d'allargar tot mal;
no sabem dir 'prou' ni 'excés',
ni on va tot es capital,
quan tenguem s'hivern igual,
llavors, on serà es progrés?

Noticias relacionadas

En el món hi ha altres claus
per fer anar s'economia,
més volem passar agonia
i des turisme ser esclaus.