TW
0

No tant tercializat
com la resta de ses illes...
Perquè aquí solquen ses quilles,
feim carn, cuidam es sembrat...
I es primari ha prosperat
sense tenir grans plantilles,
que ses coses més senzilles
duen sa felicitat.