0

Es govern té uns ideals
que fan diferenciació,
d'entre tots es animals
es canaris van millor,
no en surten des seu sermó
i així resulta més fals:
que ho diu sa constitució
però no tots som iguals.

I Menorca empitjora
que sols mos donen es rai,
pagarem dessaladora
en que no funcioni mai

Noticias relacionadas