TW
0

Si es fred fa posar sa brusa
i, fins i tot, es abrics,
es Consell no té amics
si en velocitat s'abusa,
pes Pla Verd sense excusa
vol control amb nous aplics:
però perquè un radar fix
si ja n'hi ha un dalt s'Enclusa.

Noticias relacionadas

Un radar de conveniència,
es des govern espanyol,
només sap tenir control
des qui vol sa independència.