TW
0

És un fet característic
que mos passa per aquí,
es lloguer sols té un destí
perquè és un puntal logístic,
en un estudi estadísctic
no hi ha lloguer menorquí,
que a Menorca es viu així,
sols hi ha lloguer turístic.