TW
0

El camp no és qui en fa un excés
i no provoca es nitrats,
cada lloc amb es sembrats
estabilitza es procés...
Que ho paguin es hotelers
amb hotels semiocupats
que, enc que hi ha prou quantitats,
ells sempre en volen més.