0

Jo deman al rei Melcior
productes il·limitats,
que ha duit mil metros quadrats
amb es nou pla director.

I deman al rei Gaspar
més llarga programació
que a sa nau firal de Maó
sols dues funcions hi ha.

Deman al rei Batasar
tenir un poc més de vista
i amb es mateix calendar
se'n dugui es passat franquista.

Una foto de Franco en el calendari dels exlegionaris