TW
0

Suspesos sense alçaprems
són molts des opositats,
que voldrien ser aprovats
sense dedicar-hi temps,
volen capgirar es extrems
i si no són 'educats'
que contolin es nitrats
o arrepleguin tots es fems.

Fa ben qualque hora extra,
és constant i és pacient,
enc que es 'ribi a ser docent
no tothom 'riba a ser mestr@.

El 70 % de los aspirantes a una plaza docente no supera la fase eliminatoria