TW
0

Torna estar avariat,
un molí no fet a mida,
i ara sols pareix mentida
que es temps útil li ha acabat,
que ha fet en sa seva vida
prou vegades aturat
que, energia produïda,
no sé on és sa utilitat.

Per aclarir s'avaria
li posen un tros de celo
i per no gastar energia
que vagi tothom en velo.