TW
0

Sa glosa vol ser una instància
per veure si s'aprofita,
que sa cosa més petita
pot tenir molta importància,
hi ha fets de rellevància
que es sentit comú no evita,
per què compram una ermita
en tost d'un avió ambulància?

Menorca se queda con el nuevo avión ambulancia hasta que haya concurso