TW
0

Només saben dir 'prohibit'
i travar s'economia,
si no tens categoria
vacunar no té profit...
No es vacuna de covid
a cap des centres de dia
(diuen que sa malaltia
fa es contagis en sa nit).

Llavors tiraran brumer
per fer sa sol·licitud:
només cobrarà s'ajut
es bar que arribi es primer.