TW
0

Tot és pes procés viral
que mos n'anam cap enrera,
hem passat una canera
i no hem acabat es mal,
no només a l'hospital
feim una llista d'espera,
ara n'hi ha per fer carrera
' Formació Professional.

Si volem pujar de rang,
millorem s'esteticista,
perquè quan ve es turista
per sa pell sols empra es fang.