Ses coses ja són ben tristes
que a tal punt hem arribat...
Pes qui no s'han vacunat
ja hi ha restriccions previstes,
i així es negacionistes
seran un grup marginat,
com sempre ho han estat
es qui no volen turistes.

Noranta per cent? Què més?
Vacunar es qui no és sensible
o no creu en es procés?
açò només és possible
si ho manen es hotelers.