0

Tantes cases per llogar
ja mos fugen de control...
Cadascú fa lo que vol
com es temps que ara mos fa,
que amb s'assumpto, així com va,
canviarem es protocol,
es turisme arribarà
en s'estiu per prendre es sol
i en s'hivern per esquiar.

Talment es futur visible
serà aixines d'inaudit,
i en traurem tot es profit
d'una manera sensible,
però sols serà possible
amb es passaport covid.