0

Amb sa mesura s'ha entès

que es Govern ja no mos plany,

es passaport és s'afany

i allargar-lo s'ha permès,

encara que un mes s'ha estès,

ja no sentim res estrany,

ho poden allargar un any

que ja no notarem res.


Ja sigui pes infectats,

per lo que sa llei disposa,

per tenir es certificats

o, as final, per tot fer nosa,

així es discapacitats

entre una i altra cosa

estan mig abandonats.