En un món tan productiu

no sabem girar ses vistes,

triam es protagonistes

que volem durant s'estiu,

tot ho feim amb el cor actiu

per atreure es turistes,

però pes especialistes

no tenim cap incentiu.


Por i tristesa es poder infon,

impotència i patiment,

que sa guerra permanent

mos fa caure en lloc pregon,

p'ro no dubtem un segon,

si es poble se fa conscient

"unides canviam el món!"