TW
0

Tenim aquest món a lloure

i ja hi ha un poc de psicosi,

ara tendrem s'aigua a dosi

per beure, rentar i coure,

si es Consell ho ha de promoure,

no és just que sempre ho imposi,

en tost de fer fonts d'osmosi,

lo que ha de fer és fer ploure.