Créixer no sempre és progrés

per tot el món menorquí,

de tanta gent que ve aquí

d'èxit 'narem al revés,

enguany ja ha estat un excés

i, amb aquest nou PTI,

encara en podran venir,

tots de cop, onze mil més.