TW
0

A sa ciutat de ponent

li fa mal sa conjuntura,

por mor de s'aigua s'atura

es seu normal creixement,

però sabem, certament,

que en s'estiu no hi ha mesura,

per bé que a s'excés de gent

tota s'aigua s'assegura.

Creixement urbà