TW
0

Un nou parc en es rodol

que mos alegra ses vistes,

és es tercer de ses llistes

que segueix es protocol;

es futur no té control,

però ses coses previstes

són ses plaques i es turistes

que tots junts prendran es sol.

Es tercer parc solar