TW
0

Es servei és necessari,

p'ro públic, que quedi clar!

Sa salut se vol privar

a qui és més perdulari...

Perquè tothom ho repari,

un quaranta per cent hi ha

que a Menorca es pot pagar

es seu llit hospitalari.

Llit hospitalari