TW
0

Ell si d'aigua poca n'hi ha

es procés es dificulta,

dins sa canonada oculta

se'n perd pes camí que fa;

lo que pugui estalviar,

aquesta aigua no s'indulta,

ara diuen que resulta

que per ses fugues se'n va.

Fugues